ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร.2 ต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
โรงเรียนบ้านวาวีได้เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยมีว่าที่ ร.อ.เสรี  เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ทักทายต้อนรับนักเรียนที่เข้าใหม่และนักเรียนที่ได้เลื่อนระดับชั้นในปีการศึกษาที่ผู้ปกครองพามาส่งโรงเรียน เดินตรวจเยี่ยมนักเรียนแต่ละระดับชั้น ปฐมนิเทศน์ให้โอวาสและพบปะกับนักเรียนทุกคน โดยคณะครูเตรียมความพร้อมมาก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดการเรียนการสอนได้ทันที
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2562,08:58   อ่าน 117 ครั้ง