ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาโครงการ"พาน้องท่องโลกกว้าง"ประจำปีการศึกษา2561
โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาโครงการ"พาน้องท่องโลกกว้าง"ประจำปีการศึกษา2561 จันทบุรี-ระยอง  ่ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 โดยมีว่าที่ร้อยเอกเสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียน นำทีมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวาวี พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวาวีจำนวน74คนทัศนศึกษาต่างๆมากมาย เช่น ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คุกขี้ไก่ ตึกแดง ชมการแสดงปลาโลมาที่โอเอซีสเวิล์ด ศึกษาแหล่งเรียนรู้นิเวศน์ป่าชายเลนอ่วคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี แวะเที่ยวชมเนินนางพญา ทิวทัศน์อำเภอท่าใหม่ จันทบุรี พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเลบ้านเพ เล่นน้ำทะเลที่จันทบุรี และแหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง เที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ มรดกโลก วัดไชยวัฒนาราม(ออเจ้า) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมุ่งหน้ากลับจังหวัดเชียงราย ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้ และความสนุกสนาน เพลิดเพลินสมตามวัย และการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2562,22:17   อ่าน 301 ครั้ง